Zaangażuj się – wesprzyj Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Fundacja Feniks jest organizacją non-profit, której celem jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych. Jest nie tylko miejscem, do którego mogą się udać i otrzymać pomoc, ale także miejscem, w którym mogą znaleźć wsparcie i zrozumienie.

Fundacja Feniks oferuje pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują – w tym połączenie ich z odpowiednimi profesjonalistami i zasobami. Oferują też wsparcie, zrozumienie i zachętę dla beneficjentów.

Jako organizacja non-profit, Fundacja Feniks zobowiązuje się do świadczenia wysokiej jakości usług, zapewniając każdej osobie niepełnosprawnej najlepszą możliwą opiekę i wsparcie zgodnie z jej indywidualnymi potrzebami i możliwościami.

Fundacja Feniks pomaga osobom niepełnosprawnym stać się niezależnymi, autonomicznymi i samowystarczalnymi, a tym samym jak najlepiej zaspokajać ich potrzeby i aspiracje.

Fundacja kontynuuje prace w zakresie organizacji pożytku publicznego i edukacji publicznej, które były jej pierwotnymi celami.

Wzmocnienie pozycji osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne są często pomijane w społeczeństwie. Często nie mają możliwości wniesienia wkładu w społeczeństwo z powodu braku zasobów i braku zrozumienia.

Osoby niepełnosprawne na co dzień stają przed wieloma wyzwaniami. Jedną z najważniejszych przeszkód, jakie muszą pokonać, jest brak możliwości zatrudnienia.

Misją Fundacji jest wspieranie osób niepełnosprawnych w godnym i samodzielnym życiu poprzez zapewnienie im niezbędnych środków do życia. Fundacja dąży do tego, aby każdy w społeczeństwie miał możliwość życia bez dyskryminacji i uprzedzeń, w którym każdy jest szanowany za swoją wyjątkowość.

Wizją fundacji jest stworzenie społeczeństwa, w którym każdy ma dostęp do wysokiej jakości mieszkań, edukacji, opieki zdrowotnej, szkolenia zawodowego i usług socjalnych. Każda osoba zasługuje na równe szanse bez względu na niepełnosprawność czy status społeczny.

Dołącz do Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i zmień życie innych ludzi – i swoje własne.

Aby wspierać dostępność dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, ważne jest przemyślane projektowanie i umieszczanie dywanów oraz wykładzin. Materiały o niskim, równomiernym runie są najlepsze dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, gdyż nie przeszkadzają w przemieszczaniu się. Z kolei wyraźne kontrasty kolorystyczne mogą pomóc osobom z ograniczoną zdolnością widzenia w lepszej orientacji w przestrzeni. Ważne jest również, aby krawędzie były bezpiecznie przymocowane do podłoża, co zmniejsza ryzyko potknięć. Wybierając dywany i wykładziny, pamiętajmy także o antypoślizgowych właściwościach, które są kluczowe dla bezpieczeństwa. Dostosowanie tych elementów może znacząco przyczynić się do zwiększenia samodzielności i komfortu osób z niepełnosprawnościami.