Przejdź do treści
Strona główna » Co to znaczy być niepełnosprawnym?

Co to znaczy być niepełnosprawnym?

Niepełnosprawność a praca

Jeśli jesteś niepełnosprawny fizycznie lub umysłowo, co uniemożliwia Ci pracę poza domem, jesteś uważany za osobę niepełnosprawną w pracy. W niektórych krajach osoby niepełnosprawne mają również prawo do renty lub innych świadczeń, które pomagają im w pokryciu kosztów utrzymania.

Zgodnie z prawem, zanim zostaniesz uznany za osobę „niezdolną do pracy”, możesz pozostawać bez pracy przez sześć miesięcy. Jeśli nie pracujesz przez okres krótszy niż sześć miesięcy, pracodawca może zdecydować, czy pozwolić ci na powrót do pracy. Jeśli twoja choroba lub stan jest tymczasowy, pracodawca może pozwolić ci wrócić do pracy po krótkiej przerwie, ale tylko wtedy, gdy jest to najlepsze dla niego, a nie dla ciebie.

Niepełnosprawność a edukacja

Jeśli twoja niepełnosprawność powoduje trudności w uczęszczaniu do szkoły lub jej ukończeniu, możesz zostać uznany za osobę niepełnosprawną z punktu widzenia edukacji. W takim przypadku możesz mieć prawo do dodatkowego czasu na dokończenie nauki lub do bardziej odpowiednich udogodnień, które pomogą Ci w osiągnięciu sukcesu.

Uczniowie niepełnosprawni mają prawo do edukacji, która jest tak samo „bezpłatna”, jak każda inna edukacja. Oznacza to, że szkoły nie są zobowiązane finansowo do zapewnienia usług związanych z niepełnosprawnością, takich jak lektor lub tłumacz dla ucznia niepełnosprawnego. Jednak po przyjęciu do szkoły publicznej uczeń ma prawo do korzystania z usług zgodnych z Ustawą o osobach niepełnosprawnych.

Niepełnosprawność a społeczeństwo

Jeśli twoja niepełnosprawność powoduje trudności w uczęszczaniu do szkoły lub jej ukończeniu, możesz zostać uznany za osobę niepełnosprawną z punktu widzenia edukacji. W takim przypadku możesz mieć prawo do dodatkowego czasu na dokończenie nauki lub do bardziej odpowiednich udogodnień, które pomogą Ci w osiągnięciu sukcesu.

Uczniowie niepełnosprawni mają prawo do edukacji, która jest tak samo „bezpłatna”, jak każda inna edukacja. Oznacza to, że szkoły nie są zobowiązane finansowo do zapewnienia usług związanych z niepełnosprawnością, takich jak lektor lub tłumacz dla ucznia niepełnosprawnego. Jednak po przyjęciu do szkoły publicznej uczeń ma prawo do korzystania z usług zgodnych z Ustawą o osobach niepełnosprawnych.

Jak żyją osoby z niepełnosprawnościami?

Osoby niepełnosprawne mogą mieć wiele różnych potrzeb, które wpływają na ich codzienne życie. Najczęstsze rodzaje niepełnosprawności, których doświadczają ludzie, to niepełnosprawność fizyczna, poznawcza i sensoryczna.

Niepełnosprawność fizyczna obejmuje schorzenia, które ograniczają ruch, takie jak urazy, choroby, paraliż czy zapalenie stawów. Niepełnosprawność fizyczna może wpływać na takie rzeczy, jak chodzenie, otwieranie drzwi, wchodzenie po schodach, korzystanie z toalety itp. Niepełnosprawność poznawcza obejmuje schorzenia, które wpływają na sposób myślenia danej osoby, takie jak zaburzenia uczenia się lub choroba Alzheimera. Upośledzenie funkcji poznawczych może wpływać na umiejętność czytania i pisania, rozumienie rzeczywistości itp.

Niepełnosprawność sensoryczna obejmuje schorzenia, które wpływają na sposób, w jaki dana osoba postrzega swoje otoczenie, takie jak ślepota, głuchota lub amputacja. Niepełnosprawność sensoryczna może wpływać na odczuwanie, wąchanie, smakowanie, słyszenie itp.